Inscenizacja – Stan Wojenny 13 grudnia 1981r.

W piątek 13 grudnia, zaraz po rozpoczęciu lekcji grupa uczniów w klas pierwszej i drugiej liceum oraz trzeciej gimnazjum przedstawiła swoim rówieśnikom małą rekonstrukcję wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Program był przygotowywany przez cały tydzień i miał na celu pokazanie młodzieży naszej szkoły kawałka historii Polski, która działa się nie dawno, bo tylko 32 lata temu. Stan wojenny to bardzo ważne wydarzenie w dziejach Polski, o którym trzeba pamiętać. Został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981r. Władze komunistyczne tłumaczyły swoją decyzję bardzo złą i niekorzystną sytuacją, jaka zaistniała w kraju. Uczniowie naszej szkoły zainscenizowali i przybliżyli społeczności szkoły wydarzenia z tego okresu – pokazali kolejki w sklepach, zmęczonych robotników i przerażone kobiety. Nie zabrakło również samego Wałęsy, strajku, zomowców pilnujących porządku, wystąpienia Jaruzelskiego oraz polityka – typowego komunisty. Wystąpili także kolporterzy, którzy informowali ludzi o zachodzących w tym czasie w Polsce wydarzeniach. Cała inscenizacja wzbudziła zachwyt i wzruszenie oraz nakłaniała do refleksji na temat historii i czasów, w których żyli rodzice uczniów.

Radio Lublin – Licealiści zainscenizowali wydarzenia sprzed 32 lat
Kurier Lubelski – Uczniowie XXVII LO zrobili inscenizację w rocznicę stanu wojennego