Palenie jest słabe

Otrzymaliśmy certyfikat aktywnego uczestnictwa w kampanii społecznej „Palenie jest słabe”.