Feryjne kursy przedmaturalne na UMCS

Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza uczniów klas maturalnych do udziału w feryjnych kursach przygotowawczych do matury. Kursy mają na celu powtórzenie materiału z danego przedmiotu i usystematyzowanie wiadomości ze szkoły średniej pod kątem pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Informacje dotyczące zajęć znajdują się pod adresem: http://fundacja.umcs.lublin.pl/index.php