Apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2013/2014

UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W NAUCE I ZACHOWANIU

Gimnazjum nr 8

2b Grabarczuk Jakub 5,07 wzorowe
2b Cichocka Dominika 4,73 wzorowe
3a Dobiecki Mateusz 4,64 Wzorowe
3a Długosz Magdalena 4,50 wzorowe
1a Obara Wiktoria 4,43 wzorowe
3a Filipek Daniel 4,43 wzorowe
3a Zarzyka Anna 4,43 bardzo dobre
1a Nowak Emilia 4,21 bardzo dobre
2b Knap Paulina 4,13 wzorowe
2b Malec Julia 4,13 wzorowe
2b Ślusarczyk Julia 4,07 bardzo dobre
3b Kluziak Kamil 4,00 bardzo dobre

XXVII Liceum Ogólnokształcące

2a Bronisz Agnieszka 5,33 wzorowe
2a Mazur Adam 5,00 wzorowe
3a Łoś Wojciech 4,50 wzorowe
2a Kołbun Robert 4,42 wzorowe
2a Zgierski Jakub 4,27 wzorowe
1a Robak Patrycja 4,24 wzorowe
1b Wojtuń Patrycja 4,19 wzorowe
2a Wójcik Magdalena 4,17 wzorowe
1b Dropek Kajetan 4,07 wzorowe
2a Skórska Ewelina 4,00 wzorowe
3a Pietrzyk Monika 4,00 bardzo dobre
3a Socha Weronika 4,00 bardzo dobre

 

Uczniowie ze 100% frekwencją

Gimnazjum nr 8

2b

Grzegorz Altmajer

2b

Piotr Mącik

2b

Jakub Grabarczuk

3b

Jakub Gut

3b

Kamil Kluziak

XXVII Liceum Ogólnokształcące

1a

Marek Hunek

1b

Kajetan Dropek

2a

Karolina Chęć

 POCHWAŁY DYREKTORA DLA UCZNIÓW 

GIMNAZJUM NR 8 i XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Adrianna Szymczyk III ag – za uświetnianie uroczystości szkolnych występami artystycznym i reprezentowanie szkoły

Grzegorz Altmajer II bg – za pracę w Szkolnym Klubie Wolontariusza i otwartość na potrzeby innych

Emilia  Nowak I ag – za pracę łącznika z biblioteką

Za zaangażowanie i wytężoną pracę

w „Szkolnym Teatrze Dziesięciu. Na Łęgach”:

I ag

Joanna Lechowskia

Aleksanda Popielewicz

Joanna Szewczyk

Daria Złotek

II bg

 Paulina Knap

 Krzysztofa Smolarz

III ag

  Cezary Drzewicki

I al

Łukasz Jaworski

 Mateusz Krzyżak

I bl

Patrycja Wojtuń

Justyna Sokół

Dominikia Zagrodniczek

II al

Agnieszka Bronisz

Karolina Chęć

Patryk Galant

Robert Kołbun

Dawid Kowalczyk

Izabela Kupińska

Adam Mazur

Sylwia Mirosław

Anna Niezgoda

Łukasz Obara

Bartosz Włodarczyk

Ewelina Skórska

Magdalena Wójcik 

III al

Wojciech Łoś

Za udział i występy w szkolnym chórze:

I ag

Aleksandra Popielewicz

Joanna Lechowska

Wiktoria Obara

Joanna Szewczyk

Patrycja Ułanowska

Daria Złotek

II bg

Julia Malec

Elżbieta Malec

Paulina Knap

Julia Ślusarczyk

III ag

Adrianna Szymczyk

II al

Agnieszka Bronisz

Za reprezentowanie szkoły i zaangażowanie w zespole instrumentalnym:

AGNIESZKA BRONISZ

PATRYK GALANT

ADAM MAZUR

PATRYCJA WOJTUŃ

Pochwała dla całej klasy II al za szczególne zaangażowanie w życie szkoły oraz podejmowanie licznych inicjatyw na gruncie klasowym, w szczególności dla uczniów:

AGNIESZKA BRONISZ

 • I miejsce w grze miejskiej o stanie wojennym
 • liczne występy wokalne i w przedstawieniach szkolnych
 • przygotowanie przedstawienia o stanie wojennym
 • czynny udział w Festynie Mikołajkowym
 • zaangażowanie w międzynarodowy projekt COMENIUS
 • pomoc przy konkursie językowym „Jesienny Wyścig Językowy”
 • współredagowanie gazetki szkolnej „Delta”
 • udział i sukcesy w konkursach międzyszkolnych
 • zakwalifikowanie się  do wyższego etapu konkursu informatycznego „Dzień Bezpiecznego  Komputera”
 • reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, m. in. przygotowanie i ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej Dzieła mistrzów inspiracją  współczesnej fotografii w Dzielnicowym Domu Kultury BRONOWICE

ADAM MAZUR

 • I miejsce w grze miejskiej o stanie wojennym
 • liczne występy muzyczne
 • przygotowanie przedstawienia o stanie wojennym
 • aktywny udział w przedstawieniach szkolnych
 • czynny udział w Festynie Mikołajkowym
 • pomoc przy konkursie językowym „Jesienny wyścig językowy”
 • czynny udział w tworzeniu gazetki szkolnej „Delta”
 • reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, ekspozycje modeli na wystawach modelarskich, unikalna wystawa masek przeciwgazowych

DAWID KOWALCZYK

 • I miejsce w grze miejskiej o stanie wojennym
 • I miejsce w Kulinarnej Grze Miejskiej w Europejski Dzień Języków
 • aktywny udział w przedstawieniach szkolnych
 • aktywny udział w Festynie Mikołajkowym
 • aktywny udział w międzynarodowym projekcie „COMENIUS”
 • czynny udział w prowadzeniu szkolnej gazetki „Delta”
 • reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, m. in. przygotowanie i ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej Dzieła mistrzów inspiracją  współczesnej fotografii w Dzielnicowym Domu Kultury BRONOWICE

ROBERT KOŁBUN

 • I miejsce w Kulinarnej Grze Miejskiej w Europejski Dzień Języków
 • aktywny udział w przedstawieniach szkolnych
 • czynny udział w redagowaniu szkolnej gazetki „Delta”
 • uczestnictwo w Poczcie Flagowym
 • zakwalifikowanie się  do wyższego etapu konkursu informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera”
 • reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, m. in. przygotowanie i ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej Dzieła mistrzów inspiracją  współczesnej fotografii w Dzielnicowym Domu Kultury BRONOWICE

PATRYK GALANT

 • liczne występy muzyczne
 • aktywny udział w Festynie Mikołajkowym
 • muzyczny wkład w przedstawienia szkolne
 • aktywny udział w tworzeniu szkolnej gazetki „Delta”
 • pomoc przy konkursie językowym „Jesienny Wyścig Językowy”
 • reprezentowanie szkoły w środowisko lokalnym

KAROLINA CHĘĆ

 • 100 %  frekwencja
 • aktywny udział w przedstawieniach szkolnych
 • uczestnictwo w Poczcie Flagowym
 • aktywny udział w Festynie Mikołajkowym

KATARZYNA KNAP

 • aktywny udział w działalności biblioteki szkolnej
 • pomoc przy przedstawieniach szkolnych

IZABELA KUPIŃSKA

 • działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego
 • aktywny udział w przedstawieniach szkolnych

WOJCIECH MĄCIK

 • I miejsce w Kulinarnej Grze Miejskiej w Europejski Dzień Języków
 • wzorowa frekwencja

SYLWIA MIROSŁAW

 • wykazanie się odwagą i udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
  w wypadku drogowym
 • aktywny udział w Festynie Mikołajkowym
 • udział w przedstawieniach szkolnych 

MAGDALENA WÓJCIK

 • działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego
 • aktywny udział w przedstawieniach szkolnych

EMILIA WIELGOS

 • aktywny udział w międzynarodowym projekcie COMENIUS
 • uczestnictwo w Poczcie Flagowym 

ANNA NIEZGODA

 • udział w przedstawieniach szkolnych

EWELINA SKÓRSKA

 • działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego

JAKUB ZGIERSKI

 • reprezentowanie szkoły  i sukcesy w konkursach międzyszkolnych
 • III miejsce w konkursie polonistycznym „Czytam, więc jestem”

 

Sukcesy i osiągnięcia uczniów naszego Zespołu Szkół znajdują  w linku „Osiągnięcia” – naprawdę warto je poznać.