Szkolna debata „Szkoła z klasą 2.0”

16 stycznia 2014 r. obyła się w naszej szkole debata „SZKOŁA Z KLASĄ – PRZECIW CYBERPRZEMOCY”, będąca częścią realizowanego po raz pierwszy w naszym liceum, programu „Szkoła z klasą 2.0”.

Podczas debaty uczniowie zastanawiali się czy TIK – technologia informacyjno-komunikacyjna zmieniła życie ludzi? Jaki jest wpływ Internetu na wiedzę, wolność, relacje międzyludzkie, kontakty i ich trwałość? Uczniowie w grupach opracowywali własne zestawienia zalet – możliwości oraz wad – zagrożeń i niebezpieczeństw Internetu, następnie koordynator programu p. Małgorzata Kotuła przedstawiła problem cyberprzemocy oraz jej prawne konsekwencje.
Efektem końcowym dyskusji było opracowanie przez uczniów liceum Kodeksu 2,0 – dziesięciu punktów opisujących zasady użycia TIK w naszej szkole.

Zapraszamy do zapoznania się ze szkolnym kodeksem oraz obejrzenia fotorelacji i prezentacji z debaty.
Szkoła z klasą prezentacja 2014
SZKOLNY KODEKS 2.0