„Czytam, więc jestem”- III miejsce w Konkursie Literackim kat. licea

Jakub Zgierski z kl. IIa naszego liceum wystartowal z dużym sukcesem w kolejnej edycji Konkursu Literackiego zorganizowanego przez XIX LO.

Napisał esej inspirowany Kartezjańską maksymą „Myślę, więc jestem”. Wykazał się wysokim poziomem pisania pod każdym względem, erudycją i niebywałym polotem. Jury, w którego skład wchodzili pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie i nauczyciele lubelskich liceów, docenili oczytanie i potencjał pisarski naszego ucznia.

Opiekę nad Kubą w przygotowaniu pracy konkursowej sprawowała nauczycielka języka polskiego mgr Maria Stępień.

Niżej zamieszczamy pierwszy akapit nagrodzonego eseju.

Interpretacja myśli przewodniej, naprowadza mnie na refleksje związane
z niebagatelną rolą książki, która w różnorodny sposób przyczynia się do intelektualnego rozwoju człowieka. Głębokie rozważania oscylujące przy tym zagadnieniu znajdą swoje odzwierciedlenie w mojej hybrydowej pracy, której trzon stanowią własne spostrzeżenia oparte na autopsji. Nie chcę w swojej wypowiedzi opierać się na autorytetach, gdyż z takim podejściem łatwo wpaść w konflikt z logiką.