Podziękowanie za udział w akcji „Góra grosza”

„14 lat akcji pokazało, że chętnie się jednoczymy i angażujemy w działania na rzecz potrzebujących. Wrzucenie drobnej monety przyczynia się do uruchomienia lawiny pomocy dzieciom i ich rodzinom. Góra Grosza to wspólna akcja nauczycieli, uczniów i przedszkolaków. To dzięki Państwu możemy wspierać zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz domy dla dzieci. Za Państwa udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy” – to fragment podziękowania jakie otrzymaliśmy od Towarzystwa NASZ DOM za udział naszej szkoły w akcji „Góra Grosza”.