Wolontariusze na Forum Integracyjnym!

Nasi Wolontariusze kolejny raz uczestniczyli w spotkaniu – Forum Integracyjnym – dla młodzieży, które odbyło się 1 kwietnia 2014r. Było to już piąte spotkanie, którego celem były międzykulturowe warsztaty. Tym razem Pakistańczycy zaprezentowali swoją kulturę i tradycje. Nie zabrakło także spotkania z cudzoziemcami z grupy Omnes Gentes. Uczestnicy przygotowywali się też do roli wolontariuszy, na mającym odbyć się w maju Miasteczku Integracyjnym.