Projekt IPN – kolejne nasze działania

Wykonaliśmy już prawie wszystkie zadania związane z projektem IPN „O tym nie można zapomnieć – kobiety, które przeszły piekło obozów i łagrów.” 13 marca odwiedziliśmy p. Krystynę Mateuszuk ze Związku Sybiraków. Podczas spotkania udało nam się nagrać notację dotyczącą wojennych losów świadka historii. Rozmowę przeprowadziły Paulina z IIIal i Ola z Ial, a nad stroną techniczną nagrania czuwał Michał z Ibl.

Z kolei, 20 marca uczestniczyliśmy w IPN w warsztatach „Dlaczego należy pamiętać”. Pierwszą część spotkania poprowadziła p. Barbara Oratowska. Następnie na podstawie nagrania p. Agnieszki Jaczyńskiej z IPN analizowaliśmy przekaz świadka historii.