Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Miasta Lublin na rok szkolny 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną lubelskich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin:

  I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Al. Racławickie 26, tel. 81 441-14-60, www.1lo.lublin.pl
   II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego, ul. Ogrodowa 16, tel. 81 532-17-32, www.2lo.lublin.pl
   III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, Pl. Wolności 4, tel. 81 532-09-47, www.3lo.lublin.pl
   IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Szkolna 4, tel. 81 747-78-17, www.4lo.lublin.pl
   V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Lipowa 7, tel. 81 532-19-27, www.5lo.lublin.pl
   VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. A. Mickiewicza 36, tel. 81 744-07-37, www.6lo.lublin.pl
   VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 11, ul. Farbiarska 8, tel. 81 532-65-12, www.zs11.pl
   VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej, ul. Słowicza 5, tel. 81 744-06-23, www.lo8.lublin.pl
   IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. A. Struga 6, tel. 81 525-54-35, www.9lo.lublin.pl
   XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Radzyńska 5, tel. 81 741-37-03, www.14lo.lublin.pl
   XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przyjaźni 12, tel. 81 746-25-11, http://www.zsonr2.lublin.pl
   XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. i. Rzeckiego 10, tel. 81 525-70-12, www.xixlo.lublin.pl
   XX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, ul. K. Tumidajskiego 6a, tel. 81 747-70-03, www.zso4lublin.pl
   XXIII Liceum Og ólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. J. Poniatowskiego 5, tel. 81 533-58-16, www.23lo.lublin.pl
   XXVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 10, ul. Biedronki 13, tel. 81 527-67-33, www.zs10.lublin.pl/27lo/oferta
   Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Magnoliowa 8, tel. 81 747-03-78, www.lcez.lublin.pl
   Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego, Al. Racławickie 5, tel. 81 533-88-31, www.psb.lublin.pl
   Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Słowicza 3, tel. 81 444-27-00, www.zsb.lublin.pl
   Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga, al. Racławickie 7 tel. 81 442-19-20, www.kleeberg.lublin.pl
   Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów, ul. Bernardyńska 14, tel. 81 532-53-13, www.zse.lublin.pl
   Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38, tel. 81 525-66-91, www.zsel.lublin.pl
   Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, ul. Długa 6, tel. 81 744-24-22, www.zsen.lublin.pl
   Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, ul. Podwale 11, tel. 81 532-24-12, www.zs1.lublin.pl
   Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. J. Elsnera 5, tel. 81 740-46-01, www.zs5.lublin.pl
   Zespół Szkół nr 6, ul. Diamentowa 2, tel. 81 744-17-52, www.zs6.lublin.pl
   Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Spokojna 10, tel. 81 532-41-16, www.zsow.lublin.pl
   Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego, al. J. Długosza 10a, tel. 81 466-40-22, www.zss.lublin.pl
   Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, tel. 81 744-09-51, www.zstk.edu.pl
   Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Krochmalna 29, tel. 81 532-74-95, www.ckunr1.lublin.pl
   Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, ul. Pogodna 52, tel. 81 744-15-39 www.cku2.pdg.pl
   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, al. Spółdzielczości Pracy 65, tel. 81 747-66-68, www.sosw1.lublin.eu
   Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej,
  ul. L. Hirszfelda 6 (LO), tel. 81 747-14-23; www.soswlublin.pl/hirszfelda;
  ul. Wyścigowa 31 (technikum, zsz, tel. 81 532-29-44, www.soswlublin.pl/wyscigowa
   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, ul. L. Herc 4, tel. 81 744-19-13,www.sosw.lublin.pl