5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej

Zachęcamy uczniów gimnazjów do zapoznania się z warunkami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Jak dostać się do szkoły ponad gimnazjalnej? Instrukcja dla uczniów, uczących się w gimnazjach na terenie powiatu

Jak dostać się do szkoły ponad gimnazjalnej? Instrukcja dla uczniów, uczących się w gimnazjach poza powiatem