74 rocznica zbrodni katyńskiej

Dnia 13 kwietnia młodzież naszej szkoły z udziałem Pocztu Sztandarowego wzięła udział w obchodach 74 rocznicy zbrodni katyńskiej.

O godz. 12:00 w kościele Pobrygidkowskim odprawiona został msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej. Następnie przy pomniku Ofiar Katynia odegrano hymn państwowy, powitano uczestników uroczystości, odbyły się okolicznościowe wystąpienia, wystąpiła także młodzież z Gimazjum nr 7 w Lublinie-opiekunowie pomnika Ofiar Katynia, był apel pamięci, salwa honorowa oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.
W uroczystościach wzięli udział:
Natalia Makuszewska-3ag
Mateusz Dobiecki-3a g
Michał Mazurkiewicz-3ag
Teresa Sydo –3ag
Paulina Lato-3bg

Opiekun grupy: Ewa Ryczek.