Patronat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Dnia 8 kwietnia pani dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska złożyła wizytę panu profesorowi dr hab. Przemysławowi Matule – dziekanowi Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Podczas rozmowy zostały ustalone zasady, na jakich opierać się będzie współpraca między Uczelnią a naszą szkołą. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki obejmie patronatem przede wszystkim klasę informatyczną z grafiką komputerową. Dzięki takiemu wsparciu uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach na uczelni i w szkole prowadzonych przez wykładowców UMCS, współpracować ze studenckimi kołami naukowymi, korzystać ze wsparcia akademickiego dla różnego rodzaju działań edukacyjnych prowadzonych w naszej szkole.

Pani dyrektor towarzyszyła grupa uczniów liceum z I i II klasy o profilu informatycznym z grafiką komputerową pod opieką p. Magdaleny Byliny. Po rozmowie z panem dziekanem pani dr Beata Bylina, która opiekowała się naszą delegacją, oprowadziła nas po Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Uczniowie mieli możliwość zajrzeć do sal wykładowych, w których właśnie odbywały się zajęcia oraz porozmawiać z wykładowcami i studentami.