Spotkanie z panią Krystyną Mateuszuk

„Z rodzinnego domu nad Irtysz. 1940 – 1946″ – tak zatytułowaliśmy wywiad, który nagrali licealiści z panią Krystyną Mateuszuk z Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków. Ogromnym zaszczytem była dla nas możliwość zaprezentowania nagrania w obecności pani Krystyny. Z wielką radością czekaliśmy na wizytę naszego Gościa, ale był w nas też niepokój związany z tym jak film zostanie przyjęty. Okazało się jednak, że projekcja wzbudziła wzruszenie zarówno u pani Krystyny Mateuszuk, jak i wśród uczniów i nauczycieli.
Świadczą o tym chociażby przykładowe refleksje uczniów zebrane tuż po projekcji filmu:

„Jestem wzruszony historią przedstawioną w tej projekcji. Wywiad pokazał mi, że w życiu najważniejsza jest miłość do bliźniego i ojczyzny”
„Usłyszeliśmy słowa, które są dowodem na to, co przeżyli Polacy w czasie II wojny światowej (…) W czasach, gdy my jesteśmy wolni i nie musimy bezpośrednio walczyć o zachowanie naszej tożsamości, stawiane jest przed nami również duże wyzwanie – by, gdy mijają dni i lata pamiętać i wiedzieć kim jesteśmy”
„Zrozumiałyśmy najważniejsze wartości, towarzyszące podczas zsyłki: rodzina, Ojczyzna, przyjaźń. Czujemy się bardzo zaszczycone, tym, że mogłyśmy przeprowadzić ten wywiad”
„Myślę, że powinniśmy dziękować Bogu, za to, że nie żyjemy w tamtych czasach. Była to bardzo dobra lekcja historii. Dzięki takim ludziom my młodzi wiemy jakimi wartościami kierować się w życiu aby dorównać ludziom żyjącym w tamtych czasach”

Wywiad został zrealizowany w ramach projektu IPN „O tym nie można zapomnieć…. spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”, w którym uczestniczy XXVII LO. Uczniowie uczestniczący w projekcie: Karolina Fiedko, Paulina Jedlina, Aleksandra Kozak i Michał Rożen. Opieka: p. Maria Stępień, p. Marzena Dudek. Montaż filmu: p. Robert Wróblewski.