Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Wszyscy uczniowie zainteresowani wyjazdem do Portugalii w październiku 2014 roku w ramach projektu Comenius: „A Matter of Choices” proszeni są o napisanie krótkiej notatki (120-150 słów) w języku angielskim.

Notatka powinna zawierać odpowiedź na pytanie: dlaczego właśnie ja powinnam/powinieniem być uczestnikiem tego wyjazdu? W wyjeździe wezmą udział trzy osoby, które w najciekawszy sposób umotywują swoją chęć uczestnictwa w tej części projektu.

Prace będą oceniane przez jury w składzie: pani Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska, pani Małgorzata Wrona-koordynator projektu, pani Izabeła Łukasik oraz pan Robert Wróblewski. Prace prosimy przekazywać do pani M. Wrony do dnia 27.05.2014.