Dzień Sportu w Zespole Szkół nr10

Dzień Sportu w Zespole Szkół nr 10
30.05.2014r godz. 10:00-13:00
Przebieg imprezy:
Impreza miała formę rywalizacji międzyklasowej turniej piłki siatkowej i między poziomami gdzie uczniowie z poszczególnych poziomów klas zdobywają punkty z każdej części programu, są one sumowane i składają się na wynik końcowy.

1 zbiórka
2 powitanie uczniów
3 przedstawienie programu imprezy(omówienie harmonogramu konkurencji i zasad rywalizacji)
4 podział na grupy
Konkurencje:
Między Klasowy Turniej Piłki Siatkowej,
Konkurs wiedzy „Pierwsza pomoc. Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruch drogowego”,
Najlepsze hasło dopingujące moją drużynę,
Praca plastyczna „Żyj zdrowo”,
Konkurs na zdrową kanapkę „Witaminowa bomba”,
Lotką do celu.
5 zakończenie imprezy:
6 podsumowanie rywalizacji
7 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród przez dyrektora szkoły

WYNIKI RYWALIZACJI:

Między Klasowy Turniej Piłki Siatkowej

Tabela końcowa grupa I:
I miejsce klasa III b gim
II miejsce klasa I ab lo
III miejsce klasa II lo
IV miejsce klasa III a

Tabela końcowa grupa II:
I miejsce klasa II b gim
II miejsce klasa II a gim
III miejsce klasa I a gim

Wyniki końcowe rywalizacji między poziomami w pozostałych konkurencjach
I miejsce klasa Iab lo
II miejsce klasa II ab gim
II miejsce klasa I a gim
IV miejsce klasa II a lo

Organizatorzy:
Uczniowie klas I gim. i lic.
Rada Rodziców przy ZS nr10
Nauczyciele wychowania fizycznego: Anna Dubielis, Robert Wróblewski

:

Prowadzący: Anna Dubielis, Robert Wróblewski, Iwona Powęzka, Ewa Ryczek