SZKOŁA Z KLASĄ – podsumowanie projektów

Zespół Szkół nr 10 w Lublinie już po raz trzeci promuje i rozwija stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych poprzez realizację programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”. W tym roku szkolnym po raz pierwszy o certyfikat walczą nasi Licealiści.

Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów jest tzw. Szkolny Festiwal 2.0, który odbył się 4 czerwca 2014 r.
Organizacja szkolnego Festiwalu 2.0 i publiczna prezentacja projektów to od lat stały element programu „Szkoła z klasą”. W naszej szkole stał się już tradycją, jako podsumowanie całorocznej pracy nauczycieli i uczniów, a równocześnie sposób na integrację szkolnej społeczności oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym. Festiwale pozwalają uczniom wyjść ze szkolnej ławki, a nauczycielom pochwalić się osiągnięciami swoich podopiecznych. Szkolny Festiwal 2.0 to także świetna okazja, by publicznie zaprezentować rezultaty ciekawych projektów edukacyjnych.

W tym roku, projekty oceniane były przez panią Dyrektor Urszulę Łapińską-Łubniewską, panią Małgorzatę Kotułę, która jest koordynatorem programu oraz przez nauczycieli realizujących program: panią Aleksandrę Moroziewcz, panią Renatę Parol-Paszko oraz panią Magdalenę Bucoń.
Uczniowie Liceum przygotowali projekty z następujących języków obcych:
• z języka hiszpańskiego : „Kuchnia hiszpańska” (pod opieką pani A. Moroziewicz)
• z języka niemieckiego: „Welche Staedte in Deutschland sind besonders sehenswert?” („Miasta w Niemczech szczególnie godne obejrzenia”) (pod opieką pani R. Parol-Paszko)
• z języka angielskiego: „The Unites States of America” (pod opieką pani M. Bucoń)
oraz z wiedzy o społeczeństwie (pod opieką pana Mariusza Kasprzaka) dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

Poza zdobywaniem wiedzy uczniowie, biorąc udział w zespołowym projekcie, doskonalili umiejętności: rozwiązywania problemów, komunikowania się, samodzielnego i twórczego myślenia, planowania i organizacji pracy, zbierania i selekcjonowania informacji, oceniania przebiegu i efektów własnej pracy oraz publicznej prezentacji.

Wszystkie projekty zaprezentowane przez uczniów podczas tegorocznego Szkolnego Festiwalu 2.0 zostały ocenione bardzo wysoko. Gratulujemy uczniom i nauczycielom i trzymamy kciuki za certyfikat.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze Szkolnego Festiwalu „Szkoły z klasą”.