Ankieta dotycząca wychowania fizycznego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, realizując zapisy Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015, przeprowadza badanie, którego celem jest poznanie opinii uczniów dot. atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego, aktywności fizycznej mieszkańców Lublina.

ANKIETA DLA UCZNIÓW
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW LUBLINA