Spotkanie z sędzią Wiesławą Stelmaszczyk- Tarachą

11 czerwca gościliśmy w szkole panią Wiesławę Stelmaszcuk- Tarachę, przewodniczącą V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

Pani sędzia wygłosiła prelekcję na temat „Konsekwencje zachowań młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawa”. Na przykładach z codziennej pracy przedstawiła młodzieży obowiązujące przepisy prawa oraz środki zaradcze stosowane przez sąd wobec młodych ludzi.

Mamy nadzieję, że słowa pani sędziny głęboka zapadły w pamięci uczniom.