Stołówki szkolne w okresie wakacji

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem szkół wraz z terminami, w których będą funkcjonować w okresie wakacji 2014 stołówki szkolne. Uczniowie chętni do korzystania z obiadów na zasadach pełnej odpłatności powinni zgłosić się do wybranej szkoły prowadzącej stołówkę w okresie wakacji, zaś uczniowie którzy mogliby korzystać z obiadów w czasie wakacji w ramach programu dożywiania powinni zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii MOPR w Lublinie.
Wykaz szkół ze stołówkami funkcjonującymi w wakacje 2014