II Młodzieżowe Warsztaty Lotnicze – Dęblin 2014 z udziałem Ia LO

Ia naszego LO na II Młodzieżowych Warsztatach Lotniczych – Dęblin 2014b – fotoreportaż.