Stypendia w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015”

Przypominamy, że rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015.
Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów, mieszkańców Lubelszczyzny, którzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną lub będą kontynuować naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będzie można składać od 27 czerwca br. do 16 września br. tj. od dnia zakończenia nauki w roku szkolnym 2013/2014 i otrzymania świadectw, które są niezbędnym załącznikiem do wniosku.
Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów i wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.lubelskie.pl/?pid=2870 lub w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=688.
Program stypendialny przewiduje finansowe wsparcie uczniów, spełniających kryteria określone w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 – 2015” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/511/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 marca 2013r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. poz. 2350.
Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Lubomelska 1 – 3, piętro III, pok. 311c, 312, tel. (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.