XI Wojewódzki Konkurs Literacki

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Literackim. W tym roku – roku jubileuszu 25-lecia odzyskania niepodległości proponuje on młodym i najmłodszym adeptom literatury rozważania koncentrujące się wokół tematu: „Wolność – swoboda czy zobowiązanie”.
Dojrzalsi uczestnicy konkursu mają swobodę w wyborze tematu.
XI KONKURS LITERACKI