Dzień Edukacji Narodowej – życzenia

W Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi otrzymali życzenia od p. Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.