Jubileusz 15-lecia Gimnazjum nr 8 (WIDEO)

W piątek 10 października 2014 r. świętowaliśmy 15-lecie powstania naszego gimnazjum i 10 – rocznicę nadania szkole imienia Grażyny Chrostowskiej. Szkołę wypełnił klimat lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. Główny korytarz zamienił się w ulicę Pochyłą, przy której mieszkała nasza Patronka. Można było porozmawiać i powspominać w niepowtarzalnym i przytulnym „Saloniku literackim”. 15 lat temu rozpoczęła się także nasza współpraca międzynarodowa.

Podczas uroczystości pani dyrektor wręczyła pamiątkowe medale i podziękowania osobom wspierającym naszą szkołę i współpracującym z nami przez te lata: księdzu kanonikowi Jackowi Wargockiemu, rodzinie Grażyny Chrostowskiej – ciotecznemu rodzeństwu – pani Katarzynie Poynton i panu Andrzejowi Badyoczkowi, pani Barbarze Oratowskiej – kierownikowi Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, panu Alojzemu Leszkowi Gzelli – pisarzowi i odkrywcy poezji naszej Patronki, pani Alinie Aleksandrowicz – dyrektorowi Szkoły Podstawowej r 46, panu Zbigniewowi Jóźwikowi – artyście grafikowi i badaczowi Bieguna Północnego, panu Zbigniewowi Ławniczakowi – Radnemu Miasta Lublin, panu Ryszardowi Burskiemu – prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

W części artystycznej „Szkolny Teatr Dziesięciu. Na Łęgach przedstawił” adaptację „Antygony” Sofoklesa, dedykowaną pokoleniu Kolumbów, do którego należał św. Jan Paweł II, nasza Patronka i jej współwięźniarki z Ravensbrueck, m. in. pani dr Wanda Półtawska.

Przez lata z Patronką – Nowy Tydzień, 16.10.2014