XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Gorąco zachęcamy do udziału w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.
Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj.