XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Zapraszamy na finał XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
6 listopada 2014 roku, godz. 10.00
Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w.
na Zamku Lubelskim