„PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA” – konkurs literacko – historyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko – historycznym pod hasłem „PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA” organizowanym przez Fundację „Ostoja przy Wiśle”
z siedzibą w Tarnowie. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawiadomienie Fundacji poprzez wypełnienie i wysłanie za pośrednictwem poczty e-mail formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.pamiecnieustajaca.pl o przystąpieniu do konkursu do dnia
15 grudnia 2014 r
.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu wraz z jego regulaminem są dostępne na stronie internetowej www.pamiecnieustajaca.pl