II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska -Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość 1795 -1918/1922”

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska -Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość 1795 -1918/1922”. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych oraz młodzieży polskiej mieszkającej poza granicami kraju. Konkurs dotyczy walki Polaków o Niepodległość w XIX i na pocz. XX wieku oraz okresu niepodległości w latach 1918-1939.

Regulamin
Preambuła
Patronaty