Obiady w czasie ferii zimowych

Urząd Miasta Lublin informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych w okresie ferii zimowych tj. w okresie od 2 do 13 lutego 2015 r. będą prowadzić swoją działalność stołówki w wybranych szkołach, dla których miasto Lublin jest organem prowadzącym.
Wykaz szkół, w których stołówki będą funkcjonować w okresie ferii zimowych 2015 r.