Wolontariuszki z liceum na Miasteczku Integracyjnym

W ramach projektu „Omnes Gentes – integracja na Lubelszczyźnie” Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie zorganizowało Miasteczko Integracyjne, które odbyło sie w dniach 28-31 maja 2015r. Tematem przewodnim były słowa Jana Pawła II – „Dobro całej ludzkości jest ostateczną racja, dla której winniście traktować pokój jako własną sprawę”.  Celem wydarzenia było pobudzanie świadomości społecznej i zwiększenie akceptacji Polaków dla zjawisk migracji.  Równie ważne było rozwijanie dialogu międzykulturowego oraz kształtowanie postawy solidarności i odpowiedzialności za pokój w świecie. Spotkanie to miało charakter warsztatów m.in. animacji, teatralnego, śpiewu afrykańskiego i nauki suahili oraz  spotkania z gośćmi – obcokrajowcami. Z naszego liceum w tym wydarzeniu wzięły udział dwie uczennice: Natalia Wilczewska i Patrycja Wojtuń.