Uwaga – rekrutacja do Gimnazjum nr 8

 

ZAPISYDO gimnazjum od 16 marca do 29 maja 2015 r. za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej oraz w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 17:00

Aby pobrać i wypełnić wniosek zgłoszeniowy rodzic (prawny opiekun) powinien zalogować się na stronie:

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA do GIMNAZJUM nr 8—->LOGOWANIE

Wniosek zgłoszeniowy dla uczniów spoza obwodu szkoły

Wygenerowany i wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wniosek można pobrać również w sekretariacie szkoły czynnym w godz. 7.30 – 17.00.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM nr 8