Myślę więc wybieram – nasz udział w projekcie Radia Lublin

15 października 2015 roku uczniowie klasy III A LO pod kierunkiem Pana Dariusza Rała wzięli udział w projekcie „

” organizowanym przez Radio Lublin, który był poświęcony zbliżającym się wyborom parlamentarnym. W projekcie wzięło udział 10 szkół ponadgimnazjalnych, z których trzyosobowe drużyny rozwiązywały test wiedzy o wyborach do sejmu i senatu, a następnie uczniowie prezentowali programy wyborcze wymyślonych przez siebie partii. Nasze liceum reprezentowali Gabriela Dębowczyk, Patrycja Robak i Mateusz Krzyżak. Podczas prezentacji programu partii wspierani byli przez koleżanki i kolegów z klasy. W studiu Radia Lublin oprócz uczestników ze szkół gośćmi honorowymi byli Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, zastępca Prezydenta Miasta Lublin Krzysztof Komorski oraz władze Radia Lublin. Dla wszystkich uczniów była to doskonała zabawa, a przede wszystkim świetna lekcja samorządności i wiedzy o społeczeństwie. Na zakończenie wszyscy otrzymali nagrody, a szkoła dyplom uczestnictwa w projekcie.