XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Zachęcamy do udziału w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.
Szczegółowy regulamin: REGULAMIN_XIII_EDYCJI_KONKURSU