Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą
radość, pokój, nadzieję i miłość –


– składa Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 10