Wyrazy uznania z Ministerstwa Obrony Narodowej

Oto fragment listu pani Beaty Biały dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MON: Pragnę przy tej okazji wyrazić wielkie uznanie dla zaangażowania Pani placówki w przygotowanie młodych ludzi do służby wojskowej, w wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku dla chlubnych tradycji oręża oraz wierności Ojczyźnie.

Szczegóły