Apel na zakończenie pierwszego semestru

Na dzisiejszym apelu pani dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska podsumowała pierwsze półrocze.
NAJLEPSZE WYNIKI OSIĄGNĘLI