Obchody 76 rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir

W południe w kościele powizytkowskim została odprawiona msza święta w intencji Polaków zmarłych i pomordowanych na zesłaniu. Na uroczystości pomiędzy pocztami sztandarowymi była również reprezentacja naszej szkoły.
Do pierwszej masowej deportacja z Kresów Wschodnich doszło 10 lutego 1940 r. – wywieziono wówczas około 220 tysięcy Polaków. Kolejne fale zsyłek objęły łącznie ok. 1 mln 350 tys. Polaków.