WYRÓŻNIENIE DLA NASZYCH LICEALISTEK w Ogólnopolskim projekcie IPN

W dniach 16-20 maja w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie odbył się finał VI edycji ogólnopolskiego projektu „O tym nie można zapomnieć… – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów.” W ramach projektu uczniowie odnajdywali i nawiązywali kontakt ze świadkami historii – kobietami, które w czasie II wojny światowej przebywały w obozach lub łagrach . Miał on pokazać grozę wojny, to w jaki sposób odbierają świat kobiety, które zostały nią dotknięte w sposób szczególnie okrutny. Efektem projektu jest notacja wywiadu przeprowadzonego ze świadkiem historii oraz krótka filmowa zapowiedź, która jest prezentowana wszystkim jego uczestnikom. Nasza szkoła uczestniczy w tym projekcje od kilku lat. Po raz kolejny zakończył się on dla nas sukcesem. Nie tylko wzbogacił uczestników w niezwykłe doświadczenia, ale przyniósł również wyróżnienie i nagrodę w postaci wyjazdu do Ravensbrueck. Gratulujemy uczennicom: ALEKSANDRZE SICZEK, EWELINIE STEFANIAK i EMILII WILKOŁEK.

.