I miejsce wśród gimnazjów w kampanii „Rowerowy Maj”

W lubelskiej kampanii rowerowej „Rowerowy maj” Gimnazjum nr 8 zajęło:
XI miejsce w klasyfikacji generalnej,
I miejsce wśród gimnazjów biorących udział w kampanii „Rowerowy Maj”