I miejsce wśród gimnazjów w kampanii „Rowerowy Maj”

W lubelskiej kampanii rowerowej „Rowerowy maj” Gimnazjum nr 8 zajęło: XI miejsce w klasyfikacji generalnej, I miejsce wśród gimnazjów biorących udział w kampanii „Rowerowy Maj”