Zesłańcy Sybiru będą patronami XXVII LO – Uchwała Rady Miasta

27 czerwca na XVIII sesji Rady Miasta w obecności nauczycieli i uczniów XXVII LO została podjęta uchwała o nadaniu szkole imienia Zesłańców Sybiru. Radni decyzję podjęli jednogłośnie.Głosowanie poprzedzone było wystąpieniem pani dyrektor Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej.
Radio Lublin: Zesłańcy Sybiru będą patronami XXVII LO