Rekrutacja do gimnazjum – dostarczanie świadectw

Terminy dotyczące rekrutacji do gimnazjum:

1 lipca (piątek) godz. 10.00 – opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum

od 1 lipca do 19 lipca – przyjmowanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE, czyli potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w gimnazjum

21 lipca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum (początek procedury odwoławczej
i uzupełniającej na ewentualne wolne miejsca)

Terminy te wynikają z ZARZĄDZENIA NR 32/ 2016 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017.