Stypendia szkolne 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procedury postępowania w sprawach o udzielenie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

zał. 1 uchwała z załącznikami

zał. 2 Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym

zał. 3 Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w SIO