Uczniowie naszego liceum w Szkole Podstawowej nr 51

Na zaproszenie p. dyrektor Marianny Olszańskiej wystąpiliśmy w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie. Koncert „Pamięci Zesłańców Sybiru” spotkał się z gorącym przyjęciem uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz przybyłych na uroczystość Sybiraków.