Zakładam, bo czytam!

Biblioteka przedstawia efekty współpracy międzyprzedmiotowej pomiędzy językiem polskim, zajęciami artystycznymi, plastyką, religią, którą zapoczątkował projekt edukacyjny „Pisarze związani z Lublinem” prowadzony pod opieką biblioteki szkolnej. Prezentowana wystawa zakładek zachęca do czytelnictwa i pokazuje talenty naszych wspaniałych uczniów.