XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie w projekcie „Szkoły na sto dwa”

Nasze liceum będzie brało udział w projekcie „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Projekt ten jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie