Patronaty nad konkursem „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” – II edycja

Honorowy patronat nad konkursem „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”, organizowanym przez nasze liceum, obejmą:
– Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek
– Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
– Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
– Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misuk
– Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – Kierownik Katedry XIX wieku Instytutu Historii KUL
– Związek Sybiraków – Oddział w Lublinie