Uroczyste Spotkanie Opłatkowe Sybiraków w naszej szkole

Weź do ręki biały opłatek,
gdybyś nawet nie miał go z kim dzielić
i życz szczęścia całemu światu,
niech się wszystkie serca rozweselą.

Boże Narodzenie to radosny czas miłości, życzliwości i wzajemnego szacunku, czas który spędzamy z bliskimi, kiedy zapominamy o wszelkich sporach i myślami jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy pozostali w naszych sercach na zawsze.
W takiej rodzinnej atmosferze odbyło się w sobotę, 13 stycznia 2018 roku w siedzibie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie uroczyste spotkanie opłatkowe licznie przybyłych Sybiraków i społeczności szkolnej.

Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Zdzisław Niedbała – w imieniu Prezydenta Miasta Lublin, inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Lublin, pan Waldemar Podsiadły – pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Kombatantów, pani Ewa Bab – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ksiądz kanonik dr Janusz Kania – kapelan Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie, pani Danuta Malon – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Lublinie, pan Antoni Holc – Prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, pan Dariusz Śladecki – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pan Jan Fedirko – członek Zarządu Fundacji Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków, po którym gości przywitała pani dyrektor naszego liceum Urszula Łapińska – Łubniewska wprowadzając gości w podniosły i wzruszający nastrój.
Następnie głos zabrał pan Janusz Pawłowski, Prezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie. W swoim przemówieniu przypomniał wszystkie działania, które wspólnie podejmujemy kultywując pamięć o naszym patronie, podkreślał ścisłe relacje, jakie łączą nasze liceum z Sybirakami, dziękował za zorganizowanie spotkania.
Po przemówieniach pozostałych gości, którzy podkreślali nieprzemijające wartości Bożego Narodzenia, minutą ciszy uczczono pamięć Sybiraków, którzy odeszli w 2017 roku.

W dalszej części spotkania ksiądz dr Janusz Kania odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza i poświęcił opłatek, po którym nastąpiło składanie ciepłych, szczerych, pełnych wzajemnej sympatii życzeń.
Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny „Dlaczego są Święta Bożego Narodzenia?” w wykonaniu młodzieży naszej szkoły, który był oklaskiwany gromkimi brawami. Uczniowie rozpoczęli występ „Kolędą Sybiraków”, przypominali wiersze o Bożym Narodzeniu, a także śpiewali kolędy w języku polski, hiszpańskim i niemieckim.

Przy wspólnym kolędowaniu, rozmowach i poczęstunku minęła dalsza część spotkania.
Społeczność naszego liceum jest zaszczycona możliwością goszczenia w murach naszej szkoły tak znamienitych gości.

Fundacja Niepodległości