Warsztaty dla klas pierwszych w ramach międzynarodowego projektu

18 stycznia klasy pierwsze LO wzięły udział w warsztatach w muzeum na Majdanku. Były one częścią międzynarodowego projektu „All different, all equal” ,który realizujemy z jedną ze szkół we Włoszech.

Projekt poświęcony jest dyskryminacji, niesprawiedliwości, wyzyskiwaniu jednych ludzi przez drugich, ma promować tolerancję, empatię, rozwijać umiejętności językowe uczniów, znajomość różnych kultur, uczyć otwartości na innych ludzi, religie bez względu na pochodzenie i poglądy. Nasi uczniowie wysłuchali wspomnień byłych więźniów Majdanka, którzy zwracali m.in. uwagę na wartości, które pomogły im przetrwać i okropieństwo codziennego życia w obozie. Następnie młodzież zwiedziła część baraków obozowych, a później uczniowie uczestniczyli w warsztatach, w czasie których na podstawie zdjęć i pamiątek z czasów wojny przedstawiali swoje refleksje i wrażenia związane z pobytem dawnych więźniów Majdanka.
Sprawozdanie, zdjęcia i film zostaną następnie umieszczone na platformie e-tweening, a w drugim semestrze projekt polsko-włoski będzie kontynuowany.